Biblioteca digitală ”Eurocarpatica” cuprinde volume de istorie, teologie, etnografie, demografie, sociologie, pedagogie, management, memorialistică, volume de proză şi poezie, monografii apărute la editura ”Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna –Harghita din Sfântu Gheorghe care din anul 2017 funcționează sub egida Academiei Române și la editurile partenere ale acesteia,  precum și cărți din biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe.

a) Cărți apărute la editura Eurocarpatica, la editurile partenere și la alte edituri din țară

Editura s-a înființat în anul 2000 și şi-a propus să editeze cu prioritate lucrări privind istoria, cultura și spiritualitatea românească din sud-estul Transilvaniei și conviețuirea interetnică, indiferent de domiciliul autorilor, precum şi volume ce poartă semnătura unor intelectuali din Arcul Intracarpatic, indiferent de tematica acestora. Împreună cu editurile partenere: Grai Românesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Angvstia a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, , Magic Print  din Onești, ”Arcuș” a Centrului de  Cultură Arcuș,  România pur şi simplu din Bucureşti ş.a., în cele peste două decenii de activitate, au văzut lumina tiparului mai mult de 300 de volume şi publicaţii. Cărțile editurii Eurocarpatica   au apărut cu sprijinul unor generoşi sponsori, a autorilor, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei și în ultimii ani, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului. Acestea poartă semnăturile unor distinse personalităţi, membri ai Academiei Române, cadre didactice universitare, cercetători, muzeografi, arhivişti, dar şi a mai multor profesori, preoţi şi alţi intelectuali din judeţele Covasna, Harghita și Mureș. 

b) Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae Colan”, instituție care funcționează în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, a luat ființă în anul 1996 și cuprinde peste 10.000 de volume, majoritatea provenind din donații și schimburi de carte. Volumele sunt de o mare diversitate tematică, preponderente fiind cele din domeniul științelor socio-umane, cu accent pe spațiul transilvan și a legăturilor acestuia cu celelalte provincii istorice românești.

Constituirea Bibliotecii Digitale Eurocarpatica, parte componentă a Bibliotecii Nicolae Colan, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural existent în biblioteca Centrului „Nicolae Colan” precum şi promovarea și lărgirea accesului la informaţie.
Proiectul bibliotecii digitale a fost realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul Dezvoltare Comunitară.

Realizarea proiectului de digitizare Eurocarpatica- Prezentare video