O poartă deschisă spre lume

„Foaia” Bibliotecii Academiei Române, numită „Tezaur” vrea să retrezească gustul tinerilor pentru carte, pentru manuscrise, pentru stampe, pentru monede şi medalii, pentru hărţi, adică pentru acele grăunţe de aur elaborate de minţile cele mai luminate şi lăsate moştenire urmaşilor. Biblioteca Academiei este deschisă pentru toţi iubitorii de documentare serioasă, dar aceştia au nevoie de un ghid avansat de cunoaştere. Periodicul „Tezaur” va reflecta treptat şi va prezenta cititorilor toate colecţiile sale, toate publicaţiile sale şi toate activităţile sale. Lumea va putea să vadă astfel câtă efervescenţă spirituală cuprind aceste vechi bolţi, cum s-a făcut „creşterea limbii româneşti”, care au fost laboratoarele ştiinţei, cum s-a plămădit arta, spre „a patriei cinstire”. Biblioteca – se va vedea prin „Tezaur” – este şi o poartă a noastră deschisă spre lume, o modalitate de adecvare a elitei intelectuale româneşti la marile curente culturale europene şi universale, un fel specific de promovare adialogului nostru cu lumea.

loan-Aurel Pop Preşedinte al Academiei Române

Arhiva Tezaur